+48 509 411 078

Projekty

Projekt: „Świadomy senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera”.

Projekt: Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera. Edycja II

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Rzeszów i Towarzystwa Inicjatyw Społecznych "GAMA"

Całkowity koszt zadania wynosi: 97 170PLN
Kwota przyznanej dotacji: 87 810PLN
Wkład własny Towarzystwa Inicjatyw Społecznych GAMA: 9 360 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie chorobie Alzheimera wśród najbardziej narażonych na nią seniorów ( 32 osoby) w wieku 60+

Czas realizacji

Od 1 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023

Dla kogo?

Grupa docelowa to 32 osoby 60+ ( 4 grup x 8 osób ) zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa, które są najbardziej narażone na atak choroby. Przedmiotem projektu jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowalności lub tempa rozwoju choroby Alzheimer poprzez stymulowanie funkcji poznawczych. Projekt uwzględnia połączenie następujących czynników tj.: zdobywanie nowej wiedzy, zbilansowana dieta, spotkania towarzyskie oraz aktywność fizyczna.

Aby osiągnąć cel projektu dla 32 uczestników zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • warsztaty ,,Jak zachować sprawny umysł przez całe życie”;
 • wyjazd zdrowotny ,,Nocleg pod ziemią w Uzdrowisku Kopalni Soli ,,Wieliczka”;
 • warsztaty motywacyjne ,,Jak przejść przez zmianę i ujarzmić stres”;
 • warsztaty zdrowego żywienia;
 • indywidualne konsultacje dietetyczne;
 • warsztaty „Łapiemy kondycję”;
 • presoterapia – masaż limfatyczny;

Kryteria rekrutacji

 • wiek 60+
 • zdobyte punkty w 10 stopniowej skali ostrzegawczej przed chorobą
 • data i godzina zgłoszenia

Termin rekrutacji

Zapisy od dnia 14.08 do 31.08.2023 roku

Działania w projekcie

Konferencja prezentująca problematykę zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi i założenia projektu

Głownym zadaniem konferencji jest uświadomienie uczestnikom projektu zagrożeń chorób cywilizacyjnych. Realizacja: 5 godzin konferencji

Warsztaty – Jak zachować sprawny umysł przez całe życie

Warsztaty realizowane w oparciu o program komputerowy dla treningu mózgu. Uczestnicy nauczą się m. in. budowy mózgu i jego predyspozycji do nauki, nauczą się używać wielu systemów pamięci oraz jak najlepiej uczyć się nowych rzeczy. Realizacja: 8 dni x 4h lekcyjne ( 4 x 8 osób grupa)

Wyjazd zdrowotny "Nocleg pod ziemią w Uzdrowisku Kopalni Soli 'Wieliczka'"

Jednodniowy wyjazd z noclegiem w Uzdrowisku Kopalni Soli ,,Wieliczka”. Realizacja: 2 wyjazdy x 16 osób + opiekun + koordynator +kierowca).

Warsztaty motywacyjne "Jak przejść przez zmiany i ujarzmić stres”

Warsztaty mają na celu nabycie i wdrożenie nowych nawyków pozwalających opanować strach, lęk i nagromadzony stres. Realizacja: 5 dni x 4h x 4 grupy

Warsztaty zdrowego żywienia

Warsztaty merytoryczne mające na celu przekonanie słuchaczy do zmiany nawyków żywieniowych. Realizacja: 2 dni x 4h teoria; 2 dni x 8h praktyka (łącznie 24 h x 4 grupy)

Indywidualne konsultacje dietetyczne

Opracowanie diety przez dietetyka dla każdego uczestnika projektu, dostosowanej do indywidualnych preferencji – wieku, stanu zdrowia, preferencji oraz budżetu każdego z uczestników. Realizacja: 1h x 32 osoby

Warsztaty "Łapiemy kondycję - zestaw ćwiczeń dla seniora"

realizacja bezpośrednio po warsztatach ,,Jak zachować sprawny umysł przez całe życie”. Ćwiczenia będą oparte na naturalnych formach ruchu (spacery, nordic walking, gimnastyka). Realizacja: 8 dni x 1 h x 4 grupy

Presoterapia – masaż limfatyczny

Masaż limfatyczny ma na celu m. in. usprawnienie organizmu, pozbycie się zbędnych kilogramów, wsparcie układu odpornościowego. 10 sesji po 1 godzinie presoterapii wystarcza, by zuważyć pierwsze efekty. Realizacja : 10 sesji x 1 h x 32 osoby

Kontakt

Biuro projektu: Rzeszów ul. Sikorskiego 19A

Wszelkie informacje dostępne w biurze projektu:
Monika Latusek tel. 883 105 700
Iwona Ząbek tel: 509 411 078

Miejsce realizacji: Rzeszów ul. Sikorskiego 19A

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „POTRZEBA MATKĄ WOLONTARIATU. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 60+ W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI”

Projekt: Potrzeba matką wolntariatu

PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+ NA LATA 2021-2025

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” w odpowiedzi do panującej na całym świecie sytuacji realizuje projekt „Potrzeba matką wolontariatu. Aktywizacja społeczna mieszkańców 60+ w gminie Głogów Małopolski” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025".

Całkowity koszt zadania wynosi: 152.877,00PLN
Kwota przyznanej dotacji: 121.082,00PLN
Wkład własny Towarzystwa Inicjatyw Społecznych GAMA: 31.795,00 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania 32 mieszkańców gminy Głogów Małopolski w wieku 60+ w życie lokalnej społeczności do 31 grudnia 2023r.

Dla kogo?

Grupą docelowa to mieszkańcy gminy Głogów Małopolski, którzy ukończyli co najmniej 60 lat i z różnych powodów są szczególnie narażeni na stany depresyjne i lękowe. W konsekwencji okresu pandemii odczuwający skutki tzw. „covidowej samotności” oraz osoby, które ze względu na brak lub niski poziom kompetencji cyfrowych są „cyfrowo niewidzialni” na rynku usług i dostaw.

Przedmiotem projektu jest aktywizacja osób z tej grupy, wskazanie możliwości rozwoju i akceptowania siebie a następnie włączenia ich do aktywnego działania na rzecz wspólnoty, lokalnej społeczności poprzez współudział w animowaniu, pomoc w realizacji lub przynajmniej uczestnictwo w lokalnych inicjatywach na rzecz tej wspólnoty.
Jako sposób aktywizacji proponujemy w projekcie wolontariat seniorów. Aby osiągnąć cel projektu dla 32 uczestników zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • warsztaty motywacyjne;
 • warsztaty „Jak zachować sprawny umysł przez całe życie”
 • warsztaty kompetencji cyfrowych dla seniora;
 • warsztaty wolontariatu 60+ (poza warsztatami dla 8 osób już współpracujących z Towarzystwem) oraz jako uzupełnienie:
 • indywidualne doradztwo psychoterapeutyczne (dla osób zgłaszających taką potrzebę).

Po zakończeniu zajęć wspólnie „starzy” i „nowi” wolontariusze – uczestnicy projektu zaplanują, przygotują i uruchomią Gminne Centrum Wolontariatu 60+ (portal) oraz opracują i wydadzą poradnik dla wolontariusza 60+, który zostanie udostępniony (w formie e-booka) na portalu. Centrum Wolontariatu prowadzić będzie pośrednictwo pracy dla wolontariuszy seniorów i instytucji które korzystają lub zamierzają skorzystać z ich zaangażowania. Czas realizacji projektu od 01.06.2023r. do 31.12.2023r.

Kryteria rekrutacji

Podstawowe:

 • wiek 60+
 • miejsce zamieszkania

Usupełniające

 • wynik testu na depresję wg. skali Becka;
 • brak zarejestrowanego własnego profilu zaufanego;
 • data i godzina zgłoszenia.

Termin rekrutacji

Zapisy od dnia 26.06.2023 do 31.07.2023 r.

Działania w projekcie

Zarządzanie projektem

Powołanie zespołu projektowego, przygotowanie dokumentacji projektowej, podpisanie umów wolontariatu z wolontariuszami, którzy zakończyli pozytywnie warsztaty dla wolontariuszy Towarzystwa GAMA oraz zatrudnienie prowadzących. Przygotowana zostanie również promocja projektu.

Uruchomienie portalu "Gminne Centrum Wolontariatu 60+"

Opracowanie koncepcji, przygotowanie i uruchomienie portal internetowy „Gminne Centrum Wolontariatu 60+", Za to zadanie odpowiedzialny będzie powołany zespół wolontariuszy. Centrum Wolontariatu prowadzić będzie pośrednictwo pracy dla wolontariuszy seniorów i instytucji, które korzystają lub zamierzają skorzystać z ich zaangażowania. Spływać też tu będą informacje od osób indywidualnych potrzebujących pomocy.

Warsztaty wolontariatu dla 8 przyszłych wolontariuszy Towarzystwa GAMA

Przeprowadzenie warsztatów wolontariatu dla 8 osób, przyszłych wolontariuszy Towarzystwa GAMA. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami wolontariusza. Warsztaty będą miały formę interaktywną - 20% wykładu, 80% ćwiczeń

 • komunikacja interpersonalna – 1 x 4 godz
 • komunikacja z trudnym klientem - 1 x 4 godz
 • techniki asertywne - 1 x 4 godz
 • radzenie sobie ze stresem - 1 x 4 godz
 • techniki i narzędzia do rekrutacji - 1 x 4 godz
 • prawa i obowiązki wolontariusza – 1 x 4 godz

Realizacja: 6 dni x 4 godz.

Wyjazdowe warsztaty integracyjno-motywacyjne

Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów integracyjno-motywacyjnych niezbędnych do zintegrowania i poznania się grupy. Zaplanowano wyjazd w Bieszczady do miejscowości Jabłonki gdzie uczestnicy będą mieć szansę zarówno nauki jak i obcowania z naturą np. na spacerach nordic walking.
Realizacja: 3 x 6 godz

Warsztaty "Jak zachować sprawny umysł przez całe życie"

Warsztaty realizowane w oparciu o program komputerowy dla treningu mózgu. Każda osoba będzie posiadać własne stanowisko komputerowe z wgranym programem z Akademii Umysłu©.
Realizacja: 6 dni x 4 godz x 4 grup

Warsztaty kompetencji cyfrowych- podstawy

Warsztaty mają za zadanie ułatwić uczestnikom projektu a potencjalnym wolontariuszom posługiwanie się smartfonem w sposób ułatwiającym pracę wolontariusza.
Realizacja: 4 dni x 6 godz x 4 grup

Przeprowadzenie warsztatów wolontariatu dla 24 osób

Przeprowadzenie warsztatów wolontariatu dla 24 osób (3 grupy x 8 osób). Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami wolontariusza. Wiedza praktyczna - Warsztaty mają na celu rozwinięcie osobistej motywacji u uczestników do pracy wolontariackiej.
Realizacja: 6 dni x 4 godz x 3 grup

Indywidualne doradztwo psychologiczne/psychoterapeutyczne

Celem wsparcia psychologa/psychoterapeuty jest przeciwdziałanie problemom związanym ze specyfika˛ grupy docelowej.
Realizacja: 8 godz na osobę podczas trwania projektu. 8 godz x 32 osób = 256 godz w tym 156 godz realizowane wolontarystycznie prez Towarzystwo GAMA.

Opracowanie i redakcja poradnika "Co wolontariusz 60+ powinien wiedzieć"

Poradnik pt. "Co wolontariusz 60+ powinien wiedzieć" przygotowywany będzie przez wszystkie osoby, które ukończą warsztaty wolontariatu seniora. Po zatwierdzeniu przez zespół przygotowujący publikacja zostanie ostatecznie przygotowana i następnie zgodnie z zasadami licencji open udostępniona na portalu. Centrum Wolontariatu 60+ każdemu zainteresowanemu wraz z kompletną informacją o projekcie w ramach którego powstała.

Konferencja zamykająca projekt i promująca wolontariat

Organizacja w ramach promocji i rekrutacji Konferencji zamykająca projekt „Potrzeba matką wolontariatu” w Domu Kultury na terenie Głogowa Małopolskiego w formie wieczorku kulturalno - tanecznego tak popularnego wśród seniorów.

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Razem można więcej”
Проект: "Разом можемо зробити більше"

Projekt: Razem możemy więcej

Projekt: Razem możemy więcej

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” realizuje projekt „Razem można więcej" w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Товариство соціальних ініціатив «ГАМА» реалізує проект "Разом можемо зробити більше" в рамках довіреного гранту, який співфінансується проектом "Шанс - нові можливості для дорослих", який реалізується в рамках Оперативної програми "Розвиток освіти знань" 2014-2020, співфінансується Європейським Союзом з Європейського соціального фонду

Celem projektu jest wdrożenie przetestowanego modelu wsparcia wśród 55 obywateli Ukrainy powyżej 18 roku życia, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzja˛ wykonawczą Rady z dnia 4.03.2022r.

Метою проекту є впровадження перевіреної моделі підтримки серед 55 громадян України віком від 18 років, які проживають у Польщі та користуються тимчасовим захистом у зв’язку з виконанням Рішення Ради від 04.03.2022р

Wartość grantu: 410.242,88 PLN
Вартість гранта: 410.242,88 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 386.818,01 PLN
внесок з європейських фондів: 386.818,01 PLN

Cel główny
Основна мета проекту

Podniesienie umiejętności podstawowych szczególnie w zakresie nauki języka polskiego, rozumienia tekstów, sprawności czytania i tworzenia informacji.

Покращення базових знань, особливо у сфері вивчення польської мови, розуміння прочитаного тексту, вміння читати та створювати інформацію.

Wsparcie edukacyjne i doradcze w projekcie
Навчальна та консультативна підтримка в проекті

 1. Kurs języka polskiego
  Курс польської мови
 2. Wiedza o instytucjach w Polsce
  Знання про установи в Польщі
 3. Podstawy poszukiwania pracy
  Основи пошуку роботи
 4. Legalna praca w Polsce
  Легальна робота в Польщі
 5. Wiedza o Polsce
  Знання про Польщу
 6. Doradztwo psychologiczne
  Психологічне консультування
 7. Doradztwo prawne
  Юридична консультація

Kryteria udziału w projekcie
Критерії участі в проекті

 1. Dokument potwierdzający nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL lub wniosek o nadanie nr PESEL lub w przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL - zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wydawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
  Документ, що підтверджує надання статусу UKR в реєстрі PESEL, або заява про надання номера PESEL, або якщо особи не можуть отримати статус UKR в реєстрі PESEL, - довідка про тимчасовий захист, видана Начальник відділу у справах іноземців.
 2. Zamieszkiwanie na terenie powiatu rzeszowskiego lub miasta Rzeszów
  Проживання в Жешувському повіті або місті Жешув
 3. Ukończenie 18 lat
  Досягнення 18 років
 4. Akceptacja zasad polityki przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych przyjętych w projekcie, udostępnionych wraz z regulaminem rekrutacji do projektu.
  Прийняття політики зберігання, обробки та обміну персональними даними, прийнятої в проекті, наданої разом із правилами набору осіб для проекту.

Termin rekrutacji

Zapisy do 31.12.2022 r.
Набір до проекту - до 31.12.2022

Termin realizacji projektu
Дата реалізації проекту

Rozpoczęcie działań edukacyjnych i doradczych - grudzień 2022 r.
Початок навчально-дорадчої діяльності – грудень 2022 року
Zakończenie działań edukacyjnych i doradczych - kwiecień 2023 r.
Завершення навчально-дорадчої діяльності – квітень 2023 року

Kontakt

Biuro projektu: Rzeszów ul. Sikorskiego 19A
Офіс проекту: Жешув вул. Сікорського 19А

Wszelkie informacje dostepne w:
Вся інформація доступна в:

Gmina Głogów Młp.: Iwanna Żutyło tel. 17 789 70 23
Miejsce realizacji: Dom Kultury w głogowie Małopolskim

Гміна Глогув Mалопольський - ІВАННА ЖУРИЛО ТЕЛ. 17 789 70 23 МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ - БУДИНОК КУЛЬТУРИ в Глогові Малопольському

Rzeszów: Monika Latusek tel. 883 105 700
Miejsce realizacji: Rzeszów ul. Sikorskiego 19A

Жешув - Моніка Латусек ТЕЛ. 883 105 700 МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ - Жешув вул. Сікорського 19А

Dokumenty rekrutacyjne

Документи прийому на работу:

Harmonogramy

Harmonogramy warsztatów - Głogów Młp.

Harmonogramy warsztatów - Rzeszów

Rozeznanie rynku

Zapytania ofertowe

Projekt: „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera. Edycja III”

Projekt: Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera. Edycja II

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” w odpowiedzi do panującej na całym świecie sytuacji realizuje projekt ,,Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera. Edycja III” projekt współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Województwo Podkarpackie.

Całkowity koszt zadania wynosi: 46 810PLN
Kwota przyznanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego: 26 300PLN
Wkład własny: 4 550 PLN
Wkład własny Towarzystwa Inicjatyw Społecznych GAMA: 15960 PLN

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności indywidualnej 8 seniorów 60+ z województwa podkarpackiego, którzy przez dłuższy czas zmuszeni byli pozostać w domu z powodu pandemii Covid19. W tym czasie wiele osób - zwłaszcza kobiet, doświadczyło uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, a także utratą członków rodziny i fałszywymi informacjami. Odnotowuje się wyższy niż zwykle poziom lęku, depresji, dlatego projekt ten ma na celu zminimalizowanie wpływu stresu w codziennym życiu oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, co pozwoli na szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Dla kogo?

Grupa docelowa to 8 osób 60+ zamieszkałych na terenie miasta Rzeszów oraz powiatu rzeszowskiego; osób, które są najbardziej narażone na atak choroby.

Cel główny projektu

Celem zadania publicznego jest przeciwdziałanie chorobie Alzheimera wśród najbardziej narażonych na nią seniorów w wieku 60+ poprzez cykl warsztatów ,,Jak zachować sprawny umysł przez całe życie” , wyjazd kondycyjno- dietetyczny do ośrodka wczasów zdrowotnych oraz poprzez rehabilitację za pomocą Presoterapii ( masaż limfatyczny). Warsztaty odbywać się będą w Rzeszowie. Masaż presoterapii odbywać się będzie w Rzeszowie, wyjazd kondycyjno – dietetyczny zorganizowany zostanie w jednym z ośrodków oferujących niskokaloryczną dietę i zabiegi np.,,Uzdrowisko Rymanów Zdrój” w Rymanowie Zdroju.

Kryteria rekrutacji

 • wiek 60+
 • zdobyte punkty w 10 stopniowej skali ostrzegawczej przed chorobą
 • data i godzina zgłoszenia

Każdy ze zgłaszających się do projektu zostanie poddany testowi ,,10 znakow ostrzegawczych w demencji”. Im wyższy wynik punktowy tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Koordynator na podstawie wyników ustali ranking uczestników. W przypadku takiej liczby punktów zadecyduje data i godzina zgłoszenia. Zostanie przygotowana lista rezerwowa na wypadek rezygnacji z projektu z ważnych przyczyn ( wszelkie informacje znajdować się będę w regulaminie projektu dostępnym na stronie internetowej oraz w biurze projektu.) Wszelka dokumentacja rekrutacyjna znajdować się będzie na stronie internetowej Towarzystwa GAMA. Zgłoszenia będzie można przesyłać drogą mailową lub osobiście w biurze projektu w Rzeszowie ul. Sikorskiego 19A.

Termin rekrutacji

Zapisy od dnia 01.08.2022 do 31.08.2022 r.

Działania w projekcie

Warsztaty – Jak zachować sprawny umysł przez całe życie. Opis: 10 dni x 4h lekcyjne. Warsztaty realizowane będą w oparciu o program komputerowy dla treningu mózgu. Każda osoba będzie posiadać własne stanowisko komputerowe z wgranym programem z Akademii Umysłu®

Wyjazd kondycyjno-dietetyczny

Wyjazd kondycyjno-dietetyczny (pobyt przygotowany na potrzeby uczestników) Podczas dwutygodniowego pobytu w ośrodku dietetycznym uczestnicy poznają zasady dobrego odżywiania, przejdą przez dietę niskokaloryczną w celu oczyszczenia organizmu i przygotowania go do zmian żywieniowych. Codziennie będą brali udział w zajęciach ruchowych prowadzonych na sali gimnastycznej oraz ( o ile ośrodek będzie posiadał basen) w aerobiku na basenie aby skutecznie usprawnić swoją kondycję fizyczną. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych fizykoterapeutów i dostosowane do predyspozycji ruchowych uczestników. Przewidziane są zajęcia z dietetykiem w celu ustalenia indywidualnej diety. Wyjazd odbędzie się w miesiącu wrześniu - październik 2022r

Presoterapia–masaż limfatycznym

Realizacja - 10 sesji x 1h x 8os. W wielu przypadkach otyłość jest główną przyczyną występowania zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu układu limfatycznego. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej skutecznie utrudnia leczenie, a połączona z niską aktywnością fizyczna prowadzi do nasilania się choroby. Zbyt duże nagromadzenie limfy, skutkuje tzw. uczuciem ciężkich nóg oraz zaburzeniem prawidłowego kształtu kończyn (nogi wyglądem zaczynają przypominać toporne kolumny). Obrzęk limfatyczny nóg powoduje również, że skóra staje się stwardniała, pojawiają się wybrzuszenia czy grudkowate narośla. Poruszanie nogami jest utrudnione, a niejednokrotnie również bardzo bolesne. 10 razowa sesja ma wyregulować prawidłowy przepływ limfy w organizmie. Osoby otyłe mają zaburzone funkcjonowaniu układu limfatycznego. Masaż limfatyczny ma na celu usprawnienie organizmu, pozbycie się zbędnych kilogramów, wspiera układ odpornościowy w wyłapywaniu oraz zwalczaniu niebezpiecznych dla organizmu toksyn, bakterii i wirusów. Jest bardzo ważnym elementem w utrzymaniu dobrej kondycji naszego organizmu. 10 x po 1h presoterapii wystarcza aby widoczne były efekty oraz aby zmotywować osoby do utrzymania zdrowego trybu życia.

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Indywidualna aktywizacja seniorów 60+ z województwa podkarpackiego jako przeciwdziałanie covidowej samotności.”

Indywidualna aktywizacja seniorów 60+ z województwa podkarpackiego jako przeciwdziałanie covidowej samotności
Dofinansowanie plakat

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” w odpowiedzi do panującej na całym świecie sytuacji realizuje projekt „Indywidualna aktywizacja seniorów 60+ z województwa podkarpackiego jako przeciwdziałanie covidowej samotności” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025".

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności indywidualnej 25 seniorów 60+ z województwa podkarpackiego, którzy przez dłuższy czas zmuszeni byli pozostać w domu z powodu pandemii Covid19. W tym czasie wiele osób - zwłaszcza kobiet, doświadczyło uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, a także utratą członków rodziny i fałszywymi informacjami. Odnotowuje się wyższy niż zwykle poziom lęku, depresji i tzw. „covidowej samotności”, dlatego projekt ten ma na celu zminimalizowanie wpływu stresu w codziennym życiu oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, co pozwoli na szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Dla kogo?

Grupa docelowa to 25 seniorów 60+ zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, najbardziej narażonych na stany depresyjne i lękowe.

Cel główny projektu

Celem zadania jest przeciwdziałanie chorobie Alzheimera wśród najbardziej narażonych na nią seniorów w wieku 60+ poprzez cykl warsztatów "Jak zachować sprawny umysł przez całe życie", wyjazd kondycyjno– dietetyczny do ośrodka wczasów zdrowotnych oraz poprzez rehabilitację za pomocą Presoterapii (masaż limfatyczny). Warsztaty odbywać się będą w Rzeszowie. Masaże presoterapii odbywać się będzie w Rzeszowie, wyjazd kondycyjno-dietetyczny zorganizowany będzie się w ośrodku wczasów zdrowotnych w certyfikowanym ośrodku diety zdrowotnej dr. Ewy Dąbrowskiej.

Kryteria rekrutacji

 • wiek 60+
 • miejsce zamieszkania
 • wynik testu na depresję wg. skali Becka
 • data i godzina zgłoszenia

Każdy ze zgłaszających się do projektu zostanie poddany testowi na depresję Becka (skala punktowo oceniająca prawdopodobieństwo stanu depresji u badanej osoby). Im wyższy wynik punktowy tym większe prawdopodobieństwo stanu depresji. Koordynator na podstawie wyników stworzy listę rankingową zgłoszonych – od najwyższego wyniku punktowego testu do najniższego. W przypadku takiej samej liczby punktów zadecyduje data i godzina zgłoszenia. Zostanie przygotowana lista rezerwowa na wypadek rezygnacji z projektu z ważnych przyczyn (wszystkie informacje znajdować się będą w regulaminie projektu dostępnym na stronie internetowej oraz w biurze projektu).

Termin rekrutacji

Zapisy do dnia 13.08.2021 r.

Działania w projekcie

Indywidualne doradztwo psychologiczne/ psychoterapeutyczne – 4-6 godz/osobę.

W czasie pandemii osoby starsze mają poczucie zagrożenia. Wywołany przez to stres może być bardzo silny a izolacja społeczna powoduje obniżenie poczucia własnej wartości i lęk przed powrotem do normalnego funkcjonowania. Wsparcie psychologa/psychoterapeuty zminimalizuje negatywny wpływ stresu na codzienne życie oraz zwiększy poczucie własnej wartości. Doradztwo odbywać się będzie w biurze projektu na terenie Rzeszowa przy ul. Sikorskiego 19A.

Grupowe warsztaty motywacyjne - 4 dni x 8h x 5 grup (ze względu na reżim sanitarny grupy będą liczyć do 5 osób)

Warsztaty motywacyjne mają na celu nabycie i wdrożenia nowych nawyków pozwalających opanować strach, lęk i nagromadzony stres aby pozytywnie postrzegać zmiany w codziennej rzeczywistości. Bardzo ważnym punktem jest właśnie motywowanie do zmiany – analiza obecnej sytuacji życiowej, wskazanie korzyści jakie wynikną̨ z podjętej zmiany oraz zrozumienie czynników zwiększających szansę na poprawę̨ jakości życia. Warsztaty odbywać się będą w biurze projektu na terenie Rzeszowa przy ul. Sikorskiego19A.

Wyjazd kondycyjny - 7 dni x 25 osób

Zajęcia sportowe - Program dostosowany do aktywacji osób starszych. Zajęcia ruchowe (edukacja ruchowa) mają na celu uzmysłowienie uczestnikom ogromnego znaczenia prostych ćwiczeń fizycznych - dostosowanych dla każdego - dla usprawnienia organizmu w celu długoletniego utrzymywania dobrej sprawności zarówno psychicznej jak i fizycznej. Dla seniorów zajęcia ruchowe przyniosą wiele pozytywnych efektów takich jak: wzmocnią mięśnie zwiększą elastyczność ciała, poprawią koordynację i równowagę, kształtują prawidłową postawę, zmniejszą bóle kręgosłupa i stawów, wpłyną pozytywnie na układ krążeniowo - oddechowy, pomogą się odprężyć i zrelaksować, wykonywane w grupie - zapobiega izolacji. Realizacja zajęć dla 25 osób 1x dziennie x 3h x 5 dni. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje „Dyplom sportowca". Pozostałe 9h na grupę zostanie zrealizowany w Rzeszowie w siedzibie Towarzystwa

Warsztaty zdrowego życia

Prowadzący przekażą informacje jak dbać o siebie w każdym wieku oraz najważniejsze zasady żywieniowe. Nauczą się zarówno profilaktyki dbania o własne zdrowie jak i stosowania zdrowej diety jako elementu przedłużającego życie. Tematyka: Długość życia. Izolacja społeczna. Role społeczne. Aktywne starzenie się. Zdrowie i sens życia – dyskusja filozoficzna, rozumienie zdrowia i problemów zdrowotnych w kategoriach filozoficznych, dylematy moralne i etyczne dotyczące problemów zdrowotnych współczesnego świata. Co szkodzi zdrowiu? Główne czynniki ryzyka zdrowotnego; omawiane zagadnienia: uwarunkowania zdrowia i choroby w kontekście stylu życia, zachowań zdrowotnych i wpływu środowiska, zdrowe i niezdrowe odżywianie, niedostatek aktywności fizycznej, unikanie badań profilaktycznych, nieradzenie sobie ze stresem; uzależnienia. Realizacja zajęć1x dziennie 4h x 5 dni. Każdy uczestnik na zakończenie otrzyma „Dyplom zdrowia". Wyjazd kondycyjny zostanie zorganizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego, tylko dla grupy uczestników projektu oraz kadry. Wyjazd zaplanowano do hotelu Wiosna w Rabce Zdroju.

Warsztaty – Jak zachować sprawny umysł przez całe życie. 6 dni x 4h x 5 grup

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 grupy będą 5 osobowe. Warsztaty realizowane w oparciu o program komputerowy dla treningu mózgu. Każda osoba będzie posiadać własne stanowisko komputerowe z wgranym programem z Akademii Umysłu®. Uczestnicy poznają budowę mózgu i jego predyspozycje do nauki, zachodzące w mózgu procesy. Nauczą się używać wielu systemów pamięci oraz jak najlepiej uczyć się nowych rzeczy. Poznają podstawową zależność pomiędzy sprawnie działającym mózgiem a codziennym odżywianiem. Poznają strategię przeciw zapominaniu Dowiedzą się jak dobrze odżywiać mózg, jak dobrze go karmić aby posiadał energię do dobrej pracy. Zwiększą swój potencjał umysłowy, dowiedzą się jak zoptymalizować swoją pamięć, poznają działanie zmysłów i percepcji. Dowiedzą się jaki wpływ na organizm ma sen lub jego brak i jak temu przeciwdziałać. Dowiedzą się w jaki sposób przyjaciele i sąsiedzi wpływają na funkcje mózgu. Nauczą się być optymizmu i poznają korzystny wpływ pozytywnego myślenia. Warsztaty odbywać się będą w biurze projektu na terenie Rzeszowa przy ul. Sikorskiego 19A. Towarzystwo GAMA posiada dwie sale komputerowe (2x5os).

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera. Edycja II”

Projekt: Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera. Edycja II

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” realizuje II edycję projektu „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera” dla osób 60+, współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w 2021r.

Celem programu jest wzrost wiedzy seniorów (osoby 60+) na temat własnego zdrowia, zasad profilaktyki i zdrowego życia w podeszłym wieku. Utrzymanie lub poprawa samodzielności seniorów w wykonywaniu samodzielnym podstawowych czynności życia codziennego. Poprawa stanu zdrowia fizycznego seniorów 60+. Projekt przeznaczony dla 8 osób z powiatu rzeszowskiego i Rzeszowa.

Całkowity koszt zadania wynosi: 41 340PLN
Kwota przyznanej dotacji: 25 500PLN

Cel główny projektu

Celem zadania jest przeciwdziałanie chorobie Alzheimera wśród najbardziej narażonych na nią seniorów w wieku 60+ poprzez cykl warsztatów "Jak zachować sprawny umysł przez całe życie", wyjazd kondycyjno– dietetyczny do ośrodka wczasów zdrowotnych oraz poprzez rehabilitację za pomocą Presoterapii (masaż limfatyczny). Warsztaty odbywać się będą w Rzeszowie. Masaże presoterapii odbywać się będzie w Rzeszowie, wyjazd kondycyjno-dietetyczny zorganizowany będzie się w ośrodku wczasów zdrowotnych w certyfikowanym ośrodku diety zdrowotnej dr. Ewy Dąbrowskiej.

Dla kogo?

Grupa docelowa to 8 osób 60+ zamieszkałych na terenie powiatu Rzeszów oraz powiatu rzeszowskiego, osób, które są najbardziej narażone na atak choroby.

Kryteria rekrutacji

 • wiek 60+
 • zdobyte punkty w 10 stopniowej skali ostrzegawczej przed chorobą
 • data i godzina zgłoszenia

Każdy ze zgłaszających się do projektu zostanie poddany testowi „10 znaków ostrzegawczych w demencji”. Im wyższy wynik punktowy tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Koordynator na podstawie wyników ustali ranking uczestników. W przypadku takiej samej liczby punktów zadecyduje data i godzina zgłoszenia. Zostanie przygotowana lista rezerwowa na wypadek rezygnacji z projektu z ważnych przyczyn.

Termin rekrutacji

Zapisy do dnia 30.08.2021 r.

Warsztaty – Jak zachować sprawny umysł przez całe życie. Opis: 10 dni x 6h lekcyjnych (1 grupa). Warsztaty realizowane w oparciu o program komputerowy dla treningu mózgu. Każda osoba będzie posiadać własne stanowisko komputerowe z wgranym programem z Akademii Umysłu®. Uczestnicy poznają budowę mózgu i jego predyspozycje do nauki, zachodzące w mózgu procesy. Nauczą się używać wielu systemów pamięci oraz jak najlepiej uczyć się nowych rzeczy. Poznają podstawową zależność pomiędzy sprawnie działającym mózgiem a codziennym odżywianiem. Poznają strategię przeciw zapominaniu. Dowiedzą się jak dobrze odżywiać mózg, jak dobrze go karmić aby posiadał energię do dobrej pracy. Zwiększą swój potencjał umysłowy, dowiedzą się jak zoptymalizować swoją pamięć, poznają działanie zmysłów i percepcji. Dowiedzą się jaki wpływ na organizm ma sen lub jego brak i jak temu przeciwdziałać. Dowiedzą się w jaki sposób przyjaciele i sąsiedzi wpływają na funkcje mózgu. Nauczą się być optymistą i poznają korzystny wpływ pozytywnego myślenia. Warsztaty odbywać się będą w biurze projektu na terenie Rzeszowa przy ul. Sikorskiego 19A.

Wyjazd kondycyjno-dietetyczny

Wyjazd kondycyjno- dietetyczny (pobyt przygotowany na potrzeby uczestników) Podczas dwutygodniowego pobytu w ośrodku dietetycznym uczestnicy poznają zasady dobrego odżywiania, przejdą przez dietę owocowo-warzywną w celu oczyszczenia organizmu i przygotowania go do zmian żywieniowych. Codziennie będą brali udział w zajęciach ruchowych prowadzonych na sali gimnastycznej oraz w aerobiku na basenie aby skutecznie usprawnić swoją kondycję fizyczną. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych fizykoterapeutów i dostosowane do predyspozycji ruchowych uczestników. Przewidziane są zajęcia z dietetykiem w celu ustalenia indywidualnej diety. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować dietetyczny posiłek. Wyjazd zaplanowano na miesiąc wrzesień 2021r

Presoterapia–masaż limfatycznym

Realizacja - 10 sesji x 1h x 8os. W wielu przypadkach otyłość jest główną przyczyną występowania zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu układu limfatycznego. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej skutecznie utrudnia leczenie, a połączona z niską aktywnością fizyczną prowadzi do nasilania się choroby. Zbyt duże nagromadzenie limfy, skutkuje tzw. uczuciem ciężkich nóg oraz zaburzeniem prawidłowego kształtu kończyn (nogi wyglądem zaczynają przypominać toporne kolumny). Obrzęk limfatyczny nóg powoduje również, że skóra staje się stwardniała, pojawiają się wybrzuszenia czy grudkowate narośla. Poruszanie nogami jest utrudnione, a niejednokrotnie również bardzo bolesne. 10 razowa sesja ma wyregulować prawidłowy przepływ limfy w organizmie. Osoby otyłe mają zaburzone funkcjonowaniu układu limfatycznego. Masaż limfatyczny ma na celu usprawnienie organizmu, pozbycie się zbędnych kilogramów, wspiera układ odpornościowy w wyłapywaniu oraz zwalczaniu niebezpiecznych dla organizmu toksyn, bakterii i wirusów. Jest bardzo ważnym elementem w utrzymaniu dobrej kondycji naszego organizmu. 10 x po 1h presoterapii wystarcza aby widoczne były efekty oraz aby zmotywować osoby do utrzymywania zdrowego trybu życia.

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Przyjazne technologie w przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+”

Projekt: Przyjazne technologie w przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” testuje model wsparcia „Przyjazne technologie w przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+" w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacja z dnia: 05.02.2021

W związku z realizacją projektu zapraszamy do składania ofert na stanowisko rekrutera. Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe 02/WER0048/2021
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO

Aktualizacja z dnia: 08.02.2021

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących projektu. Pliki do pobrania:
Rozeznanie rynku
Odpowiedź na rozeznanie rynku

Aktualizacja z dnia: 22.02.2021

Uruchomilismy strone internetową projektu. Tam będziemy zamieszczać wszelkie informacje związane z jego realizacją. Zapraszamy na stronę projektu

Aktualizacja z dnia: 18.03.2021

Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów dydaktycznych. Pliki do pobrania:
Rozeznanie rynku
Odpowiedź na ozeznanie rynku

Projekt: „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera.”

Projekt: Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie alzheimera.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA w ramach ogłoszonego konkursu przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2020 roku,

Cel projektu

Celem zadania publicznego jest przeciwdziałanie chorobie Alzheimera wśród najbardziej narażonych na nią seniorów w wieku 60+ poprzez cykl warsztatów "Jak zachować sprawny umysł przez całe życie", wyjazd kondycyjno– dietetyczny do ośrodka wczasów zdrowotnych oraz poprzez rehabilitację za pomocą presoterapii (masaż limfatyczny) do 12.2020 r.

Dla kogo?

Zapraszamy osoby 60+ zamieszkujące na terenie powiatu rzeszowskiego oraz powiatu miasto Rzeszów.
Grupa docelowa to 8 osób z terenu powiatu rzeszowskiego oraz powiatu miasto Rzeszów. Czas realizacji warsztatów: 09 – 12.2020r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, ZADZWOŃ!

Informacje o zapisach

Formularz zgłoszeniowy – po wypełnieniu i podpisaniu proszę dostarczyć osobiście do biura projektu
Biuro projektu: Rzeszów, ul. Warszawska 16/8
Koordynator projektu: Małgorzata Wrona telefon – 883 105 700

Zapisy do dnia 30.08.2020 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie alzheimerowi.”

Projekt: Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości. Edycja II.

PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2020

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet I. Edukacja osób starszych
Numer i nazwa kierunku działania:
Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.

Cel projektu

Celem zadania publicznego jest przeciwdziałanie chorobie Alzheimera wśród najbardziej narażonych na nią seniorów w wieku 60+ poprzez cykl warsztatów "Jak zachować sprawny umysł przez całe życie", wyjazd szkoleniowy – „Warsztaty kulinarne, zdrowe żywienie”; warsztaty motywacyjne, warsztaty „Zrozumieć starość” oraz zajęcia „Ruch to zdrowie”.

Dla kogo?

Zapraszamy osoby 60+ zamieszkujące na terenie gminy Głogów Małopolski.
Grupa docelowa to 14 osób z gminy Głogów Małopolski. Czas realizacji warsztatów: 08 – 12.2020r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, ZADZWOŃ!

Informacje o zapisach

Formularz zgłoszeniowy – po wypełnieniu i podpisaniu proszę dostarczyć osobiście do biura projektu
Biuro projektu: Rzeszów, ul. Warszawska 16/8
Koordynator projektu: Małgorzata Wrona telefon – 883 105 700

Zapisy do dnia 30.07.2020 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości. Edycja II”

Projekt: Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości. Edycja II.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2019 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

 • Wojewoda Podkarpacki: 21.000,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie: 5.523,00 PLN
 • Towarzystwo GAMA: 1.477,00 PLN
 • Łączna wartość projektu: 28.556,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie 12-15 rodzin z dziećmi w wieku powyżej lat 12 (37osób) z terenu powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i miasta Rzeszów w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez promocję zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.

Przedmiotem projektu jest organizacja konferencji szkoleniowej pt. „Zdrowa rodzina – droga do sukcesu”, rodzinnego rajdu pieszego szlakiem historycznym im. Pułkownika Leopolda Lisa Kuli połączonego z indywidulanym i grupowym doradztwem i konsultacjami dla rodziców i dzieci w zakresie tematyki poruszanej w trakcie konferencji oraz terapia rodzinna, grupowa i indywidualna, po odbyciu rajdu.

Dzięki zaplanowanemu terminowi rajdu (sierpień 2019r.) będzie to połączenie wspólnej wędrówki rodzin biorących udział w konferencji i edukacji patriotycznej, przypomnienie wartości jakimi powinny kierować się rodziny polskie, w kontekście 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wspólne wędrowanie ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych, pokonywanie wspólnie trudności, wspieranie się nawzajem w trudnych sytuacjach, wspólne motywowanie siebie na wzajem. Podczas dwudniowej wędrówki opiekę nad rodzinami sprawować będą opiekunowie, pielęgniarka, psycholog, asystent rodziny, socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz duchowni. W trakcie planowanych postojów, każdy będzie miał okazję porozmawiać ze specjalistą o swoich obawach, troskach, bolączkach. Prowadzone będą sesje terapeutyczne. Podczas wieczornego postoju (pierwszy dzień)zorganizowane zostanie spotkanie dla rodziców. Prowadzący poruszą tematy wspomagające porozumienie w rodzinie, jak pomóc dzieciom , by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcać dzieci do współpracy czy jak uwalniać dzieci od odgrywania ról. Rodzice będą mieli szansę i okazję wspólnie wymienić swoje doświadczenia i wesprzeć się nawzajem. Równocześnie, dla dzieci, zostanie przygotowane krótkie spotkanie z socjoterapeutą, na którym dzieci opowiedzą o swoich wrażeniach ze wspólnego wędrowania. Cennym elementem obydwóch zajęć będzie możliwość doświadczenia różnych sytuacji z perspektyw dziecka i rodzica.

W ramach edukacji patriotycznej, zarówno dorośli jak i dzieci będą mieli okazję do wspominania bohaterów, którzy w swoim życiu kierowali się najwyższymi wartościami. Sam życiorys pułkownika Leopolda Lisa Kuli może przysporzyć wiele refleksji np. nad motywami naszego postępowania w wielu sprawach zarówno prostych, codziennych jak tych wielkich, na miarę rodziny, regionu czy społeczeństwa. Podczas rajdu, historię pułkownika Leopolda Lisa Kuli jak również życiorysy Polskich bohaterów, przybliży uczestnikom zaproszony na rajd gość specjalny – historyk, który przeprowadzi nas przez historyczną drogę rajdu.

Realizacja

I. Jednodniowa konferencja – spotkanie informacyjne dla zrekrutowanych uczestników projektu - 37 uczestników. 10.08.2019r

II. Rajd rodzinny wraz z psychologiem, opiekunem rodziny, osobą duchowną oraz socjoterapeuta dzieci i młodzieży i animatorami wspólnego spędzania czasu. 30-31.08.2019r

III. Terapia rodzinna po zakończeniu rajdu. 09-11.2019r.

Informacje o zapisach

Formularz zgłoszeniowy – po wypełnieniu i podpisaniu proszę odesłać na poniższy adres mailowy.
Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów formularza oraz dostarczenie (przesłanie mailem) pisma z MOPS, GOPS o formalnym spełnieniu kryterium zgodnie z Regulaminem Projektu.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Wrona telefon – 883 105 700

Zapisy do dnia 07.08.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Dokumenty do pobrania:

Projekt: „Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości”

Projekt: Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2018 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

 • Wojewoda Podkarpacki: 24.500,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie: 4.000,00 PLN
 • Towarzystwo GAMA: 3.000,00 PLN
 • Łączna wartość projektu: 31.500,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie 12-15 rodzin z dziećmi w wieku powyżej lat 12 (40osób) z terenu powiatu rzeszowskiego i łańcuckiego w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez promocję zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.

Przedmiotem projektu jest organizacja konferencji szkoleniowej pt. „Zdrowa rodzina – droga do sukcesu”, rodzinnego rajdu pieszego szlakiem historycznym im. Pułkownika Leopolda Lisa Kuli połączonego z indywidulanym i grupowym doradztwem i konsultacjami dla rodziców i dzieci w zakresie tematyki poruszanej w trakcie konferencji oraz terapia rodzinna, grupowa i indywidualna, po odbyciu rajdu.

Dzięki zaplanowanemu terminowi rajdu (sierpień 2018r.) będzie to połączenie wspólnej wędrówki rodzin biorących udział w konferencji i edukacji patriotycznej, przypomnienie wartości jakimi powinny kierować się rodziny polskie, w kontekście 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wspólne wędrowanie ma na celu zacieśnienie więzi rodzinnych, pokonywanie wspólnie trudności, wspieranie się nawzajem w trudnych sytuacjach, wspólne motywowanie siebie na wzajem. Podczas dwudniowej wędrówki opiekę nad rodzinami sprawować będą opiekunowie, pielęgniarka, psycholog, asystent rodziny, socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz duchowni. W trakcie planowanych postojów, każdy będzie miał okazję porozmawiać ze specjalistą o swoich obawach, troskach, bolączkach. Prowadzone będą sesje terapeutyczne. Podczas wieczornego postoju (pierwszy dzień)zorganizowane zostanie spotkanie dla rodziców. Prowadzący poruszą tematy wspomagające porozumienie w rodzinie, jak pomóc dzieciom , by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcać dzieci do współpracy czy jak uwalniać dzieci od odgrywania ról. Rodzice będą mieli szansę i okazję wspólnie wymienić swoje doświadczenia i wesprzeć się nawzajem. Równocześnie, dla dzieci, zostanie przygotowane krótkie spotkanie z socjoterapeutą, na którym dzieci opowiedzą o swoich wrażeniach ze wspólnego wędrowania. Cennym elementem obydwóch zajęć będzie możliwość doświadczenia różnych sytuacji z perspektyw dziecka i rodzica.

W ramach edukacji patriotycznej, zarówno dorośli jak i dzieci będą mieli okazję do wspominania bohaterów, którzy w swoim życiu kierowali się najwyższymi wartościami. Sam życiorys pułkownika Leopolda Lisa Kuli może przysporzyć wiele refleksji np. nad motywami naszego postępowania w wielu sprawach zarówno prostych, codziennych jak tych wielkich, na miarę rodziny, regionu czy społeczeństwa. Podczas rajdu, historię pułkownika Leopolda Lisa Kuli jak również życiorysy Polskich bohaterów, przybliży uczestnikom zaproszony na rajd gość specjalny – historyk, który przeprowadzi nas przez historyczną drogę rajdu.

Realizacja

I. Jednodniowa konferencja – spotkanie informacyjne dla zrekrutowanych uczestników projektu - 40 uczestników. 11.08.2018r

II. Rajd rodzinny wraz z psychologiem, opiekunem rodziny, osobą duchowną oraz socjoterapeuta dzieci i młodzieży i animatorami wspólnego spędzania czasu. 25-26.08.2018r

III. Terapia rodzinna po zakończeniu rajdu. 09-11.2018r.

Informacje o zapisach

Formularz zgłoszeniowy – po wypełnieniu i podpisaniu proszę odesłać na poniższy adres mailowy.
Prosimy o wypełnienie wszystkich punktów formularza oraz dostarczenie (przesłanie mailem) pisma z MOPS, GOPS o formalnym spełnieniu kryterium zgodnie z Regulaminem Projektu.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Wrona telefon – 883 105 700

Zapisy do dnia 08.08.2018 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Dokumenty do pobrania:

Projekt: Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

Projekt: Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2016 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

 • Wojewoda Podkarpacki: 21.000,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie: 3.224,00 PLN
 • Towarzystwo GAMA: 5.497,00 PLN
 • Łączna wartość projektu: 29.721,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów terenowych w celu poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców gminy Trzebownisko w wieku powyżej 60 lat poprzez aktywizację fizyczną i społeczną 20 kobiet i mężczyzn w celu wyłonienia lokalnych liderów zdecydowanych działać na rzecz integracji mieszkańców gminy.

Realizacja

Osoby biorące udział w projekcie będą mogły uczestniczyć i współtworzyć programy dla osób starszych i młodzieży oraz programy międzypokoleniowe w tworzonej przez Towarzystwo GAMA "Akademii Dobrego Życia". Przygotowanie osób 60+ w tym projekcie będzie nieocenione w dalszej pracy z osobami starszymi, która , jako jeden z programów, będzie realizowana przez Akademię pod nazwą „ Aktywny Senior”. Program Akademii to między innymi: Warsztaty kulinarne – zdrowo jeść, zdrowo żyć dla dzieci, młodzieży i dla rodzin; Organizacja kursów tematycznych np. kurs wizażu, florystyki, ogrodniczych; Kiermasze – organizacja kiermaszów świątecznych; Klub odkrywców, Warsztaty robotyki i wiele innych. Biorąc pod uwagę powyższe kluczowym elementem dla Stowarzyszenia są ludzie-liderzy w swoim otoczeniu. A projekt "Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności" pozwoli na przygotowanie do dalszej pracy społecznej takich właśnie liderów i kontynuację tej pracy w Akademii.

Warsztaty wyjazdowe w dniach 25-29.07.2016r do Gmina Komańcza - Bieszczady - Zajazd Pod Kominkiem.
Stacjonarne warsztaty wolontariatu – wrzesień 2016r - w budynku Akademii Dobrego Życia w Łukawcu.

Warsztaty wyjazdowe – tematyka

 1. Zajęcia sportowe - Program dostosowany do aktywacji osób starszych . Zajęcia mają na celu zaktywizować osoby starsze do utrzymywania kondycji fizycznej oraz dawania w przyszłości przykładu młodszemu pokoleniu do dbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje "Dyplom sportowca"
 2. Warsztaty zdrowego życia - Zajęcia przekażą informacje jak dbać o siebie w każdym wieku oraz najważniejsze zasady żywieniowe. Nauczą zarówno profilaktyki dbania o własne zdrowie jak i stosowania zdrowej diety jako elementu przedłużającego życie. Tematyka: Długość życia. Izolacja społeczna. Role społeczne. Aktywne starzenie się. Zdrowie i sens życia – dyskusja filozoficzna, rozumienie zdrowia i problemów zdrowotnych w kategoriach filozoficznych, dylematy moralne i etyczne dotyczące problemów zdrowotnych współczesnego świata. Co szkodzi zdrowiu? Główne czynniki ryzyka zdrowotnego; omawiane zagadnienia: uwarunkowania zdrowia i choroby w kontekście stylu życia, zachowań zdrowotnych i wpływu środowiska, zdrowe i niezdrowe odżywianie, niedostatek aktywności fizycznej, unikanie badań profilaktycznych, nieradzenie sobie ze stresem; uzależnienia. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje "Dyplom zdrowia"
 3. Warsztaty wolontariatu - Warsztaty mają na celu rozwinięcie osobistej motywacji uczestników do pracy wolontariackiej, prezentujące możliwe obszary aktywności i korzyści płynące z wolontariatu oraz zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami wolontariusza.

Informacje o zapisach

Telefon – 883 163 700
E-mail – biuro@gama.org.pl
w dniach 19-22.07.2016r.

realizacja projektów międzynarodowych i partnerskich

Projekty międzynarodowe

Projekt: „Świadomi studenci na rynku pracy”

Projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA w ramach projektu: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy", mikro-projekt „Świadomi studenci na rynku pracy” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest diagnoza potrzeb, przygotowanie dokumentacji oraz realizacja usługi doradztwa zawodowego podczas warsztatów dla studentów. Doradztwo będzie przeprowadzone w formie warsztatów dla studentów z regionu woj. podkarpackiego oraz obwodu Wołyńskiego mające na celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych oraz wspieranie transgranicznej współpracy edukacyjnej. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje: jak przygotować dobre CV, rozmowa kwalifikacyjna – co trzeba wiedzieć, samopoznanie w kontekście wyboru zawodu – rozpoznanie cech osobowości, charakteru, temperamentu, zainteresowań – warsztaty z doradcą zawodowym, tendencje rynku pracy/analiza metod poszukiwania pracy/portale internetowe pomagające znaleźć pracę, jak założyć działalność gospodarczą, podstawy prawa pracy/elastyczne formy zatrudnienia/prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

Dla kogo?

90 studentów ostatniego roku z terenu Podkarpacia i obwodu Wołyńskiego

Realizacja:

160 godzin doradztwa grupowego, 270 godzin doradztwa indywidualnego

Czas realizacji projektu: 03.02.2014 – 31.08.2014r.

Projekt: „Bawarskie drogowskazy”

Projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA w ramach Funduszu STUDY TUR Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe.

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z partnerem z Bawarii aby poprzez przekazanie doświadczeń i wiedzy wesprzeć rozwój turystyki wiejskiej na terenie województwa podkarpackiego. Przedmiotem projektu jest opracowanie poradnika w zakresie praktycznych zasad zakładania, prowadzenia i rozwijania gospodarstw agroturystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu miejsc i e-marketingu w postaci portalu internetowego i raportu wskazującego na zidentyfikowane dobre praktyki w Niemczech możliwe do wykorzystania w warunkach polskich. Poradnik będzie zawierał: -podstawowe informacje na temat prawa unijnego w odniesieniu do tego rodzaju turystyki.

Czas realizacji projektu: 12.01.2015 – 30.04.2015r.

Bawarskie drogowskazy - opis

Projekt: „Zapobieganie handlowi ludźmi w przypadku zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej obywateli Ukrainy”

Projekt realizowany przez Organizację Społeczną ”VELES” z siedzibą w Łucku ul. Czerwonoarmijska 69, obwód Wołyński w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych GAMA

Przedmiot projektu:

Celem projektu było uświadamianie zagrożeń, szczególnie kobietom, jakie niesie przypadkowa propozycja intratnej pracy. Uświadomienie uczestnikom, iż handel ludźmi może przybierać różne postaci od zorganizowanej prostytucji, żebractwa, przez nielegalną adopcję do handlu ludzkimi organami włącznie.

Dla kogo?

Osoby dorosłe 18+ zamieszkałe na terenie Ukrainy oraz czasowo przebywające na terenie Polski. W projekcie wzięło udział 2400 osób, w tym 2100 osób po stronie Ukraińskiej oraz 300 osób po stronie Polskiej.

Realizacja:

Szkolenia, seminaria i konsultacje na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi.
Szklenia i seminaria tematy:

 1. Pojęcie handlu ludźmi – skala zjawiska, akty prawne.
 2. Przegląd kampanii i programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 3. Handel kobietami - najważniejsze informacje.
 4. Indywidualne konsultacje z psychologiem.

Czas realizacji projektu: 02.03.2015 – 31.07.2016r.

Projekt: „Zapobieganie handlowi ludźmi w krajach Grupy Wyszechradzkiej”

Projekt realizowany przez Organizację Społeczną ”VELES” z siedzibą w Łucku ul. Czerwonoarmijska 69, obwód Wołyński w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych GAMA

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest uświadamianie zagrożeń, szczególnie kobietom, jakie niesie przypadkowa propozycja intratnej pracy. Uświadomienie uczestnikom, iż handel ludźmi może przybierać różne postaci od zorganizowanej prostytucji, żebractwa, przez nielegalną adopcję do handlu ludzkimi organami włącznie.

Dla kogo?

Osoby dorosłe 18+ zamieszkałe na terenie Ukrainy oraz czasowo przebywające na terenie Polski. W projekcie wzięło udział 5200 osób, w tym 4800 osób po stronie Ukraińskiej oraz 400 osób po stronie Polskiej.

Realizacja:

Szkolenia, seminaria i konsultacje na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi.
Szklenia i seminaria tematy:

 1. Pojęcie handlu ludźmi – skala zjawiska, akty prawne.
 2. Przegląd kampanii i programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 3. Handel kobietami - najważniejsze informacje.
 4. Indywidualne konsultacje z psychologiem.

Czas realizacji projektu: 01.08.2016 – 30.12.2018r.

Projekt: „Zwalczanie naruszania praw pracowniczych pracowników cudzoziemskich na terytorium Polski”

Projekt realizowany przez Organizację Społeczną ”VELES” z siedzibą w Łucku ul. Czerwonoarmijska 69, obwód Wołyński w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych GAMA oraz z Agencją Zatrudnienia PMB Jerzy Koziarz.

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest ochrona praw cudzoziemców pracujących w Polsce a także w celu przeciwdziałania dyskryminacji. Dążąc do wzmocnienia ochrony cudzoziemskich pracowników uczestnicy będą brali udział w tematycznych webinariach dotyczących zmian prawa w tym zakresie

Dla kogo?

Osoby dorosłe 18+ zamieszkałe na terenie Ukrainy oraz czasowo przebywające na terenie Polski. W projekcie wzięło udział 3200 osób, w tym 2600 osób po stronie Ukraińskiej oraz 600 osób po stronie Polskiej.

Realizacja:

Szkolenia i seminaria na temat ochrony praw cudzoziemskich pracowników na terenie Polski.
Tematyka:

 1. Kiedy Ukrainiec nie potrzebuje zezwolenia o pracę?
 2. Karta pobytu a praca
 3. Dokumenty potrzebne do podjęcia legalnej pracy
 4. Aspekty prawne pracy obcokrajowca na terenie Polski
 5. Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców
 6. Prawa i obowiązki cudzoziemca

Czas realizacji projektu: 02.01.2019 – 28.02.2021r.

Ze względu na ogloszoną epidemię Covid 19 wszystkie zaplanowane szkolenia i seminaria od lutego 2020r. zostaną przeniesione do internetu i będą realizowane w formie webinariów. O dacie rozpoczęcia zajęć uczestnicy zostana powiadomieni przez głównego Organizatrora Organizację Społeczną ”VELES

Od kwietnia 2020 roku zajęcia w formie webinariów zostaną rozpoczęte zgodnie z przesłanym przez Organizatora harmonogramem.