+48 509 411 078

Publikacje

„Na łącką nutę. Album twórczości Józefa Rysia z Łąki”

Projekt wydania publikacji „Na łącką nutę. Album twórczości Józefa Rysia z Łąki” zrealizowany w ramach w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Przedmiotem projektu było wydanie publikacji pt. "Na łącką nutę. Album twórczości Józefa Rysia z Łąki” w celu utrwalenia i popularyzacja twórczości lokalnego twórcy, oryginalnego artysty z Łąki - Józefa Rysia. W pierwszej połowie XX wieku komponował on i grał własne pieśni i przyśpiewki weselne i inne piosenki stanowiące lokalny folklor, współtworzył pierwsze zespoły folklorystyczne - sam będąc właściwie samoukiem muzycznym. Ponadto spisywał i tworzył opowiadania, "bajania" dotyczące lokalnej historii, legend i ludzi wykorzystując i tym samym utrwalając język lokalny. Wszystkie jego opowieści były własnoręcznie ilustrowane.

Na jego twórczość zwrócił uwagę w latach 60/70-tych Franciszek Kotula, znany regionalista, badacz historii Rzeszowszczyzny, etnograf, którego zbiory stanowią do dziś istotną część działu etnograficznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Dzięki staraniom Franciszka Kotuli, niewielka część spuścizny Józefa Rysia została wydana przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 1972 roku pod tytułem: "Łąckie wesele" w opracowaniu i z przedmową Franciszka Kotuli. Niestety niewielki nakład i czas powodują, że twórczość Józefa Rysia jest nieznana w regionie i w zasadzie zapomniana wśród lokalnej społeczności, dlatego też w ramach niniejszego projektu wydano publikację zawierającą krótką biografię Józefa Rysia oraz wszystkie jego zachowane utwory (szczególnie te, znajdujące się w zbiorach Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i wśród rodziny Józefa Rysia) wzbogacone zachowanym materiałem ikonograficznym.

Uroczysta prezentacja albumu, urozmaicona przygotowanymi przez Wydawcę niespodziankami, odbyła się 19 lutego 2015 roku o godzinie 12.00 w hotelu Hubertus w Rzeszowie przy ul. Adama Mickiewicza 5.

Honorowymi gośćmi na uroczystości byli synowie pana Józefa Rysia – Jan Ryś oraz Józef Ryś. Na uroczystości obecny był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pan ……….. który na ręce pani Ewy Koziarz Prezesa Towarzystwa GAMA wręczył list z podziękowaniami od Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla.

Obecni byli przedstawiciele Muzeum okręgowego w Rzeszowie, przedstawiciele szkół z terenu gminy Trzebownisko, ksiądz Marek Chorzępa proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu, ks Józef Mucha Prezes wydawnictwa Bonus Liber, przedstawiciele lokalnych instytucji (GOK w Trzebownisku, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z Łąki, Koła Gospodyń Wiejskich) przedstawiciele radia i lokalnej prasy oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Trzebownisko.
Podczas uroczystości przygrywała kapela ludowa z Łąki, która pamięta czasy Józefa Rysia- Seniora.


„Opowieści z Bud Głogowskich”

Projekt wydania publikacji „Opowieści z Bud Głogowskich” zrealizowany w ramach zrealizowany w ramach w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było przygotowanie do druku i wydanie publikacji o Budach Głogowskich trzeciej co do wielkości miejscowości w gminie Głogów Małopolski. Do tej pory nie powstała żadna monografia wsi, dlatego wydana książka jest tak ważna. Zawiera rys historyczny obejmujący najważniejsze wydarzenia, opis najciekawszych miejsc znajdujących się na terenie wsi oraz przedstawia walory turystyczne i krajoznawcze. W książce znajdują się również opowieści krążące do tej pory wśród mieszkańców wsi w postaci ustnej. Pozwoli to utrwalić je i przekazać kolejnym pokoleniom. W publikacji zamieszczono również wspomnienia starszych mieszkańców wsi, co znacznie wzbogaciło znajomość historii ostatnich 70- 80 lat. Celem publikacji było również przedstawienie ludowych zwyczajów, zaprezentowanie wywodzących się stąd twórców. Dodatkowym walorem są nigdy dotąd nie publikowane zdjęcia historyczne oraz współczesne. Książka znacznie wzbogaciła wiedzę o Budach Głogowskich i regionie, a jej odbiorcami są nie tylko mieszkańcy, ale i duża liczba osób zainteresowanych historią regionu oraz goście zagraniczni czy osoby przebywające czasowo na terenie gminy.


"Dla Polski. Z tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego i okolic."

Projekt wydania publikacji "Dla Polski. Z tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego i okolic." zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było przygotowanie do druku i wydanie publikacji dotyczącej historii Głogowa Małopolskiego i okolicznych miejscowości pt. "Dla Polski. Z tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego i okolic". Papież Święty Jan Paweł II pisał, że „człowiek nie tylko podlega nurtowi wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa i postępuje jako jednostka i jako należący do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji, opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń.(…) Ludzie piszą o dziejach grupy, do której należą. Czasem piszą też o swoich dziejach osobistych(…), ale bardziej znaczące jest, że piszą też o dziejach swoich narodów. I te zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów są jednym z istotnych elementów kultury – elementem, który stanowi o tożsamości narodu w wymiarach czasowych.” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005) Istotnym jest więc, w roku wyjątkowym gdy obchodzimy 100-lecie Czynu Legionowego zakończonego odzyskaniem niepodległości, 75-lecie „Polskiego września” 1939 roku oraz 70-lecie walki o niepodległość żołnierzy niezłomnych i wyklętych, przypomnienie postaci i wydarzeń związanych przez wieki z walką o „nasza małą ojczyznę”. Przede wszystkim przypomnienie młodzieży aby w trudnych czasach obudzić ich uczucia patriotyczne.